Karl-Johan Erik Andersson

Födelsedatum:1923-12-22
Dödsdatum:2007-07-29
Gravsatt:2007-08-16
Gravnummer:2 844, 845

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn