Leif Blomstrand

Födelsedatum:1959-10-08
Dödsdatum:1998
Gravsatt:1998-12-04
Gravnummer:2 435

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn