Martin Seved Almqvist

Födelsedatum:1910-10-22
Dödsdatum:2006-11-10
Gravsatt:2006-12-01
Gravnummer:2 1336, 1337

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn