Sten Allan Helmer Brannestam

Födelsedatum:1932-08-09
Dödsdatum:2003-02-16
Gravsatt:2003-02-27
Gravnummer:2 815, 816

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn