Vivi Almqvist

Födelsedatum:1912-11-25
Dödsdatum:2014-03-08
Gravsatt:2014-04-04
Ort:Holsbybrunn
Gravnummer:2 1284, 1285

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn