Göta Maria Johansson

Födelsedatum:1922-04-02
Dödsdatum:2014-06-24
Gravsatt:2014-07-18
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 51, 52

Gravsatta inom samma gravplats