Gustaf Ivar Hjalmar Jonasson

Födelsedatum:1887-03-04
Dödsdatum:1976-01-27
Gravsatt:1976-02-07
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 23, 24

Gravsatta inom samma gravplats