Karl Erik Gabriel Gustafsson

Födelsedatum:1910-03-17
Dödsdatum:1993-09-07
Gravsatt:1993-09-23
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 55