Lennart Reinhold Johansson

Födelsedatum:1920-11-25
Dödsdatum:2006-12-26
Gravsatt:2007-03-02
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 37

Gravsatta inom samma gravplats