Nils Erik Eskil Jonsson

Födelsedatum:1895-06-11
Dödsdatum:1975-11-06
Gravsatt:1975-11-15
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 33, 34

Gravsatta inom samma gravplats