Nils Matti Gunnarsson

Födelsedatum:1921-05-30
Dödsdatum:2001-10-16
Gravsatt:2002-04-29
Ort:Värnamo
Gravnummer:St B Nya 25, 26

Gravsatta inom samma gravplats