Elsa Maria Elisabet Johansson

Födelsedatum:1918-09-02
Dödsdatum:1999-08-02
Gravsatt:1999-08-13
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 77, 78

Gravsatta inom samma gravplats