Karl Gustaf Emil Gustafsson

Födelsedatum:1916-12-22
Dödsdatum:1983-11-12
Gravsatt:1983-11-19
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 53