Karl Henrik Hillström

Födelsedatum:1892-06-11
Dödsdatum:1985-02-10
Gravsatt:1985-02-21
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 39, 40

Gravsatta inom samma gravplats