Sira Helny Karla Gustafsson

Födelsedatum:1916-06-20
Dödsdatum:1983-10-18
Gravsatt:1983-10-28
Ort:Stenberga
Gravnummer:St B Nya 59, 60

Gravsatta inom samma gravplats