Grete Kerstin Karlsson

Födelsedatum:1932-01-18
Dödsdatum:2016-05-23
Gravsatt:2016-10-21
Ort:Bor
Gravnummer:VK LA 19