Sven Axel Vilhelm Johansson

Födelsedatum:1929-08-06
Dödsdatum:2018-05-27
Gravsatt:2018-09-14
Ort:Bor
Gravnummer:VK LF 16