Amandus Jonasson

Födelsedatum:1891
Dödsdatum:1891
Gravsatt:1903
Gravnummer:VK B 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats