Anders Jonasson

Födelsedatum:1855
Gravsatt:1899
Gravnummer:VK B 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats