Britt-Marie Viola Johansson

Födelsedatum:1952-02-02
Dödsdatum:2011-12-05
Gravsatt:2011-12-28
Ort:Bor
Gravnummer:VK B 141, 142, 143

Gravsatta inom samma gravplats