Carolina Holmqvist

Födelsedatum:1843
Dödsdatum:1935
Gravsatt:1935
Gravnummer:VK B 53, 54

Gravsatta inom samma gravplats