Fritz Henrik Lilliecreutz

Födelsedatum:1856-11-12
Dödsdatum:1861-08-17
Gravsatt:1861
Gravnummer:VK B 129, 130, 131, 132, 133, 134

Gravsatta inom samma gravplats