Gustafva Jonasson

Födelsedatum:1863
Dödsdatum:1900
Gravsatt:1900
Gravnummer:VK B 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats