Gustava Johannisson

Födelsedatum:1848-01-12
Dödsdatum:1939-02-26
Gravsatt:1939-03-12
Ort:Drömminge
Gravnummer:VK B 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats