Henrik Salomon Georg Lilliecreutz

Födelsedatum:1844
Dödsdatum:1918
Gravsatt:1918
Gravnummer:VK B 129, 130, 131, 132, 133, 134

Gravsatta inom samma gravplats