J.m. Gustafsson

Födelsedatum:1887-06-27
Dödsdatum:1905-04-03
Gravsatt:1905-04-16
Gravnummer:VK B 141, 142, 143

Gravsatta inom samma gravplats