Nils Gustaf Johansson

Födelsedatum:1811
Dödsdatum:1908
Gravsatt:1908
Gravnummer:VK B 123, 124

Gravsatta inom samma gravplats