P.m. Danielsson

Födelsedatum:1823
Dödsdatum:1906
Gravnummer:VK B 150