Anders Petter Johansson

Födelsedatum:1853-07-29
Dödsdatum:1922-12-14
Gravsatt:1922-12-31
Ort:Eriksbo
Gravnummer:VK B 165, 166, 167, 168, 169, 170

Gravsatta inom samma gravplats