Anny Jonasson

Födelsedatum:1883
Dödsdatum:1887
Gravsatt:1887
Gravnummer:VK B 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats