Bengtlennart Ingvar Bengtsson

Födelsedatum:1929-04-09
Dödsdatum:2016-08-25
Gravsatt:2016-09-09
Ort:Bor
Gravnummer:VK B 102, 103, 104

Gravsatta inom samma gravplats