Eric Gustav Natanael Johansson

Födelsedatum:1922-06-27
Dödsdatum:2000-01-31
Gravsatt:2000-03-10
Ort:Backstugan bor
Gravnummer:VK B 141, 142, 143

Gravsatta inom samma gravplats