Johan Jonasson

Födelsedatum:1865-05-22
Dödsdatum:1961-10-08
Gravsatt:1961-10-17
Ort:Ulås femtingsgård
Gravnummer:VK B 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats