S.p. Andersson

Födelsedatum:1815
Gravsatt:1875
Ort:Drömminge St Norreg
Gravnummer:VK B 23

Gravsatta inom samma gravplats