Gustafva Lilliecreutz

Födelsedatum:1809
Dödsdatum:1891
Ort:Lundboholm
Gravnummer:VK D 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

Gravsatta inom samma gravplats