Amanda Kristina Andersson

Födelsedatum:1882-12-24
Dödsdatum:1950-11-26
Gravsatt:1950-12-09
Ort:Eriksbo
Område: B
Gravnummer:VK B 165, 166, 167, 168, 169, 170

Gravsatta inom samma gravplats