Anders Johan Friberg

Födelsedatum:1848
Dödsdatum:1927
Gravsatt:1927-07-17
Ort:Drömminge gärdesgård
Område: B
Gravnummer:VK B 4, 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats