Hortlax Församling

Hortlaxvägen 30
94432 Hortlax

0911-787 80

hortlax.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/hortlax

Cemeteries