Gustaf Alfons Ahlberg

Date of birth:1907-02-20
Date of death:1999-08-28
Buried:1999-11-02
City:Martin Luther

Find the cemetery / parish

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård kvarter ML

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD