Paul Albert Ahlbäck

Date of birth:1931-01-26
Date of death:2021-03-16
Buried:2021-05-19
City:30597 Eldsberga

Find the cemetery / parish

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård kvarter ML

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD