Svenska kyrkan Trollhättan, Kyrkogårdsförvaltningen

Håjums begravningsplats
46137 Trollhättan

0520-473000

trollhattans.begravningsexp@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/trollhattan/kgf

Cemeteries