UPPÅKRA FÖRSAMLING

Stationsstigen 14
245 63 HJÄRUP

040-461316

uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se

Cemeteries