Helmer Andersson

Födelsedatum:1887-03-08
Dödsdatum:1960-10-04
Gravsatt:1960-10-15
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 36, 37, 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem