Jonas Andersson

Födelsedatum:1880-04-28
Dödsdatum:1950-02-15
Gravsatt:1950-02-22
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 36, 37, 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem