Karl Johan Andersson

Födelsedatum:1840-09-17
Dödsdatum:1928-07-20
Gravsatt:1928-07-27
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 252, 253, 254

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem