Selma Maria Asklund

Födelsedatum:1869-05-03
Dödsdatum:1950-04-23
Gravsatt:1950-05-01
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 252, 253, 254

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem