Anna Lena Larsson

Rystad

1845-02-14 Födelsedatum
1933-05-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1933-05-11

RY A:01 9, 10

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats