Lars Gustav Larsson

Häradsdomare | Rystad

1836-08-17 Födelsedatum
1901-11-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1901-11-19

RY A:01 9, 10

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats