Lars August Larsson

Hemmansägare | Vänge Norrgård

1840-08-13 Födelsedatum
1929-07-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1929-07-13

RY A:01 11, 12

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats