Nils Oskar Larsson

Hov

1890-01-04 Födelsedatum
1970-05-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1970-06-12

RY A:01 11, 12

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats